หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา
เครื่องมือหางาน สมัครงาน
Keyword


จังหวัด/ภาค
ประเภทงาน


เขต (เฉพาะกรุงเทพ)ผลการหางาน พบงาน 19 งาน

1. Software Development Supervisor

บริษัท เดอะบาร์บีคิวพลาซ่า จำกัด

- พัฒนาระบบซอฟแวร์ให้มีประสิทธิภาพมายิ่งขึ้น
- บริหารและจัดการระบบ SAP ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม
วันที่ 15 ก.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดอนเมือง หลักสี่
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทรัพยากรบุคคล

บริษัท เดอะบาร์บีคิวพลาซ่า จำกัด

1. รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลเวลาทำงาน เข้า-ออก , ค่า
2. ล่วงเวลาของพนักงาน
3. บันทึกประวัติพนักงานเข้
วันที่ 15 ก.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดอนเมือง หลักสี่
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
3. หัวหน้าส่วนแผนกหน่วยธุรกิจบาร์บีคิวพลาซ่า

บริษัท เดอะบาร์บีคิวพลาซ่า จำกัด

1. รวบรวมข้อมูลการทำงานของร้านบาร์บีคิวพลาซ่า 100 สาขา
2. วิเคราะห์ข้อมูลการทำงานของร้านบาร์บีคิวพล
วันที่ 15 ก.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดอนเมือง หลักสี่
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
4. Infrastructure & Procurement Supervisor & Officer

บริษัท เดอะบาร์บีคิวพลาซ่า จำกัด

- การจัดการระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศของระบบเครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์
- จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ D
วันที่ 15 ก.ย. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดอนเมือง หลักสี่
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
5. เจ้าหน้าที่ Hardware

บริษัท เดอะบาร์บีคิวพลาซ่า จำกัด

- รับผิดชอบงานพัฒนาโปรแกรม เพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- รับผ
วันที่ 15 ก.ย. 2557
อัตรา 7
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดอนเมือง หลักสี่
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
6. เจ้าหน้าที่จัดซื้องานซ่อมบำรุง

บริษัท เดอะบาร์บีคิวพลาซ่า จำกัด

- รับผิดชอบในการวางแผนการสรรหาและคัดเลือก Vender ใหม่ ที่มีศักยภาพเพื่อลดต้นทุนใน
การสั่งซื้อสินค้า
วันที่ 15 ก.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดอนเมือง หลักสี่
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
7. เจ้าหน้าที่บัญชี

บริษัท เดอะบาร์บีคิวพลาซ่า จำกัด

1. บันทึกการรับเงินยอดขายประจำวัน
2. บันทึกรายการชุดจ่ายประจำวัน
3. บันทึกรายการปรับปรุงบัญชีโอนย้
วันที่ 15 ก.ย. 2557
อัตรา 8
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดอนเมือง หลักสี่
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
8. เจ้าหน้าที่เขียนแบบ

บริษัท เดอะบาร์บีคิวพลาซ่า จำกัด

1. เขียนแบบ และแบบผังต่างๆ ของโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย
2. เขียนแบบ AutoCAD/SketchUp เพื่อสนับสนุน
วันที่ 15 ก.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดอนเมือง หลักสี่
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
9. เจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง

บริษัท เดอะบาร์บีคิวพลาซ่า จำกัด

1. ควบคุมดูแล การก่อสร้างให้ดําเนินการไปตามแบบรูปรายการ ข้อกําหนด
2. ดูแลการใช้วัสดุก่อสร้างให้เป็น
วันที่ 15 ก.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดอนเมือง หลักสี่
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
10. เจ้าหน้าที่สโตร์สินค้า

บริษัท เดอะบาร์บีคิวพลาซ่า จำกัด

- ดูแลและควบคุมการเบิกจ่ายสินค้าสโตร์งานซ่อมบำรุง
- จัดทำเอกสารการโอนย้ายสินค้า
- จัดทำสต๊อคสินค้า
วันที่ 15 ก.ย. 2557
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดอนเมือง หลักสี่
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
11. ช่างซ่อมบำรุง

บริษัท เดอะบาร์บีคิวพลาซ่า จำกัด

- ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักร แอร์ ท่อน้ำ ไฟฟ้า อื่นๆ ทั้งในสำนักงานแ วันที่ 30 มิ.ย. 2557
อัตรา 3
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดอนเมือง หลักสี่
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
12. พนักงานขับรถผู้บริหาร

บริษัท เดอะบาร์บีคิวพลาซ่า จำกัด

- รับผิดชอบขับรถยนต์หรือรถตู้บริการให้กับผู้บริหารบริษัทเดินทางทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ให้ไปถึ วันที่ 30 มิ.ย. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดอนเมือง หลักสี่
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
13. หัวหน้าแผนกบัญชี (AP)

บริษัท เดอะบาร์บีคิวพลาซ่า จำกัด

- สอบทานชุดจ่ายและการบันทึกบัญชีประจำวัน
- สอบทานรายการชุดจ่ายระบบอินเตอร์เนตของธนาคาร
- สอบทานการ
วันที่ 30 มิ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดอนเมือง หลักสี่
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
14. เจ้าหน้าที่ธุรการ ประสานงานธุรการ และซ่อมบำรุง

บริษัท เดอะบาร์บีคิวพลาซ่า จำกัด

รับผิดชอบติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร จัดทำงานเอกสาร และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย วันที่ 30 มิ.ย. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดอนเมือง หลักสี่
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
15. เจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง

บริษัท เดอะบาร์บีคิวพลาซ่า จำกัด

1. ควบคุมดูแล การก่อสร้างให้ดําเนินการไปตามแบบรูปรายการ ข้อกําหนด
2. ดูแลการใช้วัสดุก่อสร้างให้เป็น
วันที่ 30 มิ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดอนเมือง หลักสี่
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
16. พนักงานคีย์ข้อมูล (รายวัน)

บริษัท เดอะบาร์บีคิวพลาซ่า จำกัด

ทำหน้าที่คีย์ข้อมูลใบสมัครงาน วันที่ 30 มิ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน วันละ 350 บาท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดอนเมือง หลักสี่
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
17. Assistant Manager - Operations Training

บริษัท เดอะบาร์บีคิวพลาซ่า จำกัด

• พัฒนาเครื่องมือ สื่อการสอน technical skills ที่เหมาะสม เพื่อใช้กับพนักงานหน้าร้าน
• สอนงานและโค้ช
วันที่ 30 มิ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดอนเมือง หลักสี่
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
18. เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

บริษัท เดอะบาร์บีคิวพลาซ่า จำกัด

- รับเรื่องร้องเรียน/ติชมทางโทรศัพท์และช่องทางการติดต่อสื่อสารอื่นๆ เพื่อให้ลูกค้าได้รับการแก้ไขปัญห วันที่ 30 มิ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดอนเมือง หลักสี่
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
19. เจ้าหน้าที่ Graphic design

บริษัท เดอะบาร์บีคิวพลาซ่า จำกัด

รับผิดชอบออกแบบ artwork สื่อโฆษณาการตลาดต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย วันที่ 30 มิ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดอนเมือง หลักสี่
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  


[1]

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 1 หน้า


ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , MeawZa , LemonToday , CafeDD , GigGog , SiamSee , ThaiGood , SocialSiam , GossipSiam , ThaiNewsOnline , THLady , ThaiPromote , Topic2u , ท่องเที่ยว , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี